Príspevky

Začíname

Blog Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavského kraja vám bude prinášať informácie, zaujímavosti a články z činnosti našej krajskej pobočky, ale aj z knihovníckeho sveta.
Budeme sa tešiť aj na vaše príspevky!